Lisää komentosarjan yhdistäminen- ja Muokkaa komentosarjan yhdistämistä -valintaikkunoissa voit lisätä uusia käsittelijöitä ja muokata WWW-palvelimen alkuperäisiä käsittelijöitä. Alkuperäiskäsittelijät eli komentosarjasuorittimet ovat alkuperäiskoodiin kuuluvia .exe- tai .dll-tiedostoja, jotka vastaavat tiettyihin pyyntöihin.

Huomautus

Komentosarjan yhdistämiset mahdollistavat käänteisen yhteensopivuuden IIS:n aiempien versioiden kanssa. Suoritustiedostot täytyy kirjoittaa CGI-määrityksen mukaisesti, ja dynaamisten linkkikirjastojen täytyy tukea ISAPI-laajennusten käyttöliittymiä.

Jos yhdistät tietyn tyyppisen pyynnön .exe-tiedostoon (komentosarjasuorittimeen), CgiModule-moduuli lataa pyyntöön liittyvän suoritustiedoston, kun pyyntö saapuu palvelimeen ja pyyntö ja käsittelijän yhdistäminen täsmäävät. Jos yhdistät tietyn tyyppisen pyynnön .dll-tiedostoon (komentosarjasuorittimeen), IsapiModule-moduuli lataa DLL:n, kun pyyntö saapuu palvelimeen ja pyyntö ja käsittelijän yhdistäminen täsmäävät. Esimerkiksi IIS 7 sisältää käsittelijän yhdistämisen ASP:tä (Active Server Pagesia) varten. Asp.dll-komentosarjasuoritin käsittelee kaikki .asp-tiedostojen pyynnöt. IsapiModule-moduuli lataa Asp.dll-komentosarjasuorittimen, koska ASP.DLL on ISAPI-laajennus.

Huomautus

Jos määrität komentosarjan yhdistämiset suoritustiedostoja varten, varmista, että CgiModule-moduuli on rekisteröity ja otettu käyttöön Moduulit-sivulla. Jos määrität komentosarjan yhdistämiset DLL-kirjastoja varten, varmista, että IsapiModule-moduuli on rekisteröity ja otettu käyttöön Moduulit-sivulla.

Kun olet lisännyt tai tallentanut käsittelijän yhdistämisen valitsemalla OK, toiminto on lisättävä ISAPI- ja CGI-rajoitukset -luetteloon, jotta sen voi suorittaa.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimiKuvaus

Pyynnön polku

Kirjoita tiedostotunniste tai sen tiedoston nimi ja tunniste, jota haluat käsittelijän prosessoivan pyynnöissä. Jos käsittelijän on esimerkiksi tarkoitus suorittaa kaikki ASP-tiedostojen pyynnöt, kirjoita *.asp. Jos sen sijaan haluat, että käsittelijä suorittaa kaikki tietyn tiedoston pyynnöt, kirjoita tiedoston nimi ja tiedostotunniste, esimerkiksi Omatiedosto.asp.

Huomautus

Jos haluat määrittää yleismerkkikomentosarjamäärityksen, käytä Lisää yleismerkkikomentosarjamääritys -toimintoa Käsittelijän yhdistämiset -sivulla.

Suoritustiedosto

Kirjoita CGI-ohjelman tai ISAPI-laajennuksen polku fyysisessä tiedostojärjestelmässä.

Huomautus

Jos määrität .exe-tiedoston polun, joka sisältää välejä, lisää polun ympärille lainausmerkit ("). Voit myös määrittää komentoriviparametreja .exe-tiedostojen yhteydessä. Nämä ohjeet eivät koske .dll-tiedostoja.

Etsi .exe- tai .dll-tiedosto fyysisestä tiedostojärjestelmästä.

Nimi

Kirjoita käsittelijän yhdistämistä kuvaava nimi.

Pyynnön rajoitukset

Avaa Pyynnön rajoitukset -valintaikkunan, jossa voit määrittää yhdistämiselle valinnaisia lisärajoituksia.

Katso myös


Sisällys