FTP:n SSL-asetukset -ominaisuussivulla voit hallita sekä ohjauskanavan että datakanavan salausta FTP-palvelimen ja asiakkaiden välisissä tiedonsiirroissa.

Huomautus

Nämä asetukset toimivat sekä intranet- että Internet-ympäristöissä.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimi Kuvaus

SSL-varmenne

Määrittää SSL-yhteyksissä käytettävän SSL-varmenteen.

Huomautus

SSL-varmenteen valitseminen ottaa SSL-salauksen käyttöön tietyssä FTP-palvelimessa. Voit poistaa SSL-salauksen käytöstä valitsemalla avattavasta luettelosta Ei valittu.

Näytä

Avaa valitun varmenteen Varmenne-valintaikkunan.

Salli SSL-yhteydet

Valitse tämä asetus, kun haluat sallia sekä ohjauskanavan että datakanavan tietojen salauksen, kun SSL-varmenne on valittu.

Vaadi SSL-yhteydet

Valitse tämä asetus, kun haluat vaatia sekä ohjauskanavan että datakanavan tietojen salauksen, kun SSL-varmenne on valittu.

Huomautus

SSL-suojausta käytettäessä suoritinaikaa kuluu enemmän ja tiedonsiirto hidastuu, koska siirrettävien tietojen lisäksi myös salaustiedot täytyy siirtää.

Mukautettu

Valitse tämä asetus, kun haluat mukauttaa sekä ohjauskanavan että datakanavan yksittäisten tietojen salausvaatimukset, kun SSL-varmenne on valittu.

Huomautus

Mukautettu-asetuksen valinta ottaa käyttöön Lisäasetukset-painikkeen. Lisäasetukset-painikkeen valinta tuo näyttöön SSL-lisäkäytäntö-valintaikkunan.

Käytä 128-bittistä salausta SSL-yhteyksille

Valitse tämä asetus, kun haluat käyttää parempaa salausta. 128-bittisellä SSL-suojauksella voit suojata FTP-palvelimen ja asiakkaiden välisen tiedonsiirron intranet- tai Internet-ympäristössä.

Huomautus

128-bittistä SSL-suojausta käytettäessä suoritinaikaa kuluu ja tiedonsiirto hidastuu enemmän kuin 40-bittistä versiota käytettäessä. Syynä on ylimääräiset salaustiedot, joita lähetetään 128-bittistä SLL-suojausta käytettäessä, ja tiedonsiirto on tällöin myös turvallisempaa. Varmista siis ennen 128-bittisen SSL-suojauksen edellyttämistä, että tiedonsiirrot eivät ole jo entuudestaan riittävän turvallisia.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Käytä

Tallentaa ominaisuussivulla tekemäsi muutokset.

Peruuta

Peruuttaa ominaisuussivulla tekemäsi muutokset.

Katso myös


Sisällys