Strona funkcji Ustawienia SSL usługi FTP umożliwia zarządzanie szyfrowaniem danych przesyłanych między serwerem FTP i klientami przez kanał kontrolny i kanał danych.

Uwaga

Te ustawienia działają zarówno w środowisku intranetu, jak i Internetu.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementu Opis

Certyfikat SSL

Określa certyfikat SSL, który ma być używany dla protokołu SSL.

Uwaga

Wybranie certyfikatu SSL powoduje włączenie protokołu SSL dla określonej witryny FTP lub serwera FTP. Aby wyłączyć protokół SSL, należy z listy rozwijanej wybrać pozycję Nie wybrano.

Wyświetl

Otwiera okno dialogowe Certyfikat dla wybranego certyfikatu.

Zezwalaj na połączenia SSL

To ustawienie należy wybrać, aby zezwolić na szyfrowanie danych przesyłanych przez kanał kontrolny i kanał danych, jeśli jest wybrany certyfikat SSL.

Wymagaj połączeń SSL

To ustawienie należy wybrać, aby wymagać szyfrowania danych przesyłanych przez kanał kontrolny i kanał danych, jeśli jest wybrany certyfikat SSL.

Uwaga

Protokół SSL wymaga dodatkowego czasu procesora i spowalnia transmisje danych z powodu dodatkowych danych szyfrowania, jakie należy przekazać.

Niestandardowe

To ustawienie należy wybrać, aby dostosować pojedyncze wymagania dotyczące szyfrowania danych przesyłanych przez kanał kontrolny i kanał danych, jeśli jest wybrany certyfikat SSL.

Uwaga

Wybranie opcji Niestandardowe powoduje włączenie przycisku Zaawansowane; kliknięcie przycisku Zaawansowane powoduje wyświetlenie okna dialogowego Zaawansowane zasady SSL.

Używaj szyfrowania 128-bitowego dla połączeń SSL

To ustawienie należy wybrać, aby wymagać silniejszego szyfrowania. Szyfrowanie przy użyciu 128-bitowego protokołu SSL można stosować w celu zabezpieczenia transmisji danych między serwerem FTP i klientami zarówno w środowisku intranetu, jak i Internetu.

Uwaga

Protokół SSL w wersji 128-bitowej wymaga więcej czasu procesora i spowalnia transmisje danych jeszcze bardziej niż wersja 40-bitowa. Jest tak, gdyż 128-bitowy protokół SSL przesyła dodatkowe dane szyfrowania w celu zapewnienia silniejszego szyfrowania. Dlatego przed zaznaczeniem tej opcji należy się upewnić, że transmisje danych wymagają tego lepszego zabezpieczenia.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementu Opis

Zastosuj

Zapisuje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Anuluj

Anuluje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Zobacz też


Spis treści