IIS 7.5 to rola usługi Serwer sieci Web (IIS) w systemie Windows Server® 2008 R2 oraz serwer sieci Web w systemie Windows® 7. Za pomocą narzędzi administracyjnych usług IIS, takich jak program Menedżer usług IIS, można konfigurować ustawienia serwerów sieci Web, witryn i aplikacji.

W tej części omówiono następujące tematy:


Spis treści