Uwierzytelnianie podstawowe wymaga, aby użytkownicy w celu uzyskania dostępu do zawartości podali prawidłową nazwę użytkownika i hasło. Ta metoda uwierzytelniania jest obsługiwana przez wszystkie przeglądarki i działa przez zapory oraz serwery proxy. Wadą uwierzytelniania podstawowego jest to, że przesyła hasła przez sieć przy użyciu słabego szyfrowania. Z uwierzytelniania podstawowego należy korzystać tylko wtedy, gdy wiadomo, że połączenie między klientem i serwerem jest bezpieczne.

Korzystając z uwierzytelniania podstawowego, należy wyłączyć uwierzytelnianie anonimowe. Pierwsze żądanie wysyłane do serwera przez wszystkie przeglądarki dotyczy dostępu anonimowego do zawartości serwera. Jeśli uwierzytelnianie anonimowe nie jest wyłączone, użytkownicy mogą anonimowo uzyskiwać dostęp do całej zawartości na serwerze, w tym do zawartości z ograniczeniami.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Uwierzytelnianie podstawowe

Zaznacz, aby zarządzać uwierzytelnianiem podstawowym.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Włącz

Włącza uwierzytelnianie podstawowe.

Wyłącz

Wyłącza uwierzytelnianie podstawowe.

Edytuj

Wyświetla okno dialogowe Edytowanie ustawień uwierzytelniania podstawowego, w którym można ustawić domyślną domenę i obszar. Tę akcję można wykonać tylko w przypadku wybrania pozycji Uwierzytelnianie podstawowe z listy dostępnej na stronie funkcji.

Zobacz też


Spis treści