Okna dialogowe Dodawanie niestandardowego dostawcy uwierzytelniania i Edytowanie niestandardowego dostawcy uwierzytelniania umożliwiają dodawanie nowych niestandardowych dostawców uwierzytelniania FTP do serwera FTP lub edytowanie ustawień niestandardowego dostawcy uwierzytelniania FTP, który jest już dodany do serwera FTP.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Nazwa

Określa nazwę, która będzie wyświetlana na liście Wybierz przynajmniej jednego zarejestrowanego dostawcę niestandardowego w oknie dialogowym Okno dialogowe Dostawcy niestandardowi [FTP].

Identyfikator klasy

Określa nazwę klasy lub identyfikator GUID klasy COM, jeśli jest używana opcja Dostawca macierzysty (COM).

Typ

Określa typ zarządzany dla klasy .NET, jeśli jest używana opcja Dostawca zarządzany (.NET).

Domena aplikacji

Określa domenę aplikacji dla klasy .NET, jeśli jest używana opcja Dostawca zarządzany (.NET).

Uwaga:

W przypadku skonfigurowania ustawień uwierzytelniania FTP należy również skonfigurować ustawienia autoryzacji FTP.

Zobacz też


Spis treści