Na stronie Ciągi zapytań można utworzyć listę ciągów zapytań, którym moduł filtrowania żądań będzie zawsze zezwalał na dostęp lub go odmawiał. Przykładem ciągu zapytania jest wyrażenie „%3b”, które służy do wychwytywania prób iniekcji wrogiego kodu SQL.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementu Opis

Ciąg zapytania

Ciąg zapytania, któremu moduł filtrowania żądań będzie zezwalał na dostęp lub go odmawiał.

Akcja

Stan ciągu zapytania — Zawsze zezwalaj lub Odmów.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementu Opis

Zezwalaj na ciąg zapytania

Powoduje otwarcie okna dialogowego Zezwalanie na ciąg zapytania, gdzie można dodać ciąg zapytania, któremu usługa filtrowania żądań zawsze będzie zezwalała na dostęp.

Odmów ciąg zapytania

Powoduje otwarcie okna dialogowego Odmawianie ciągu zapytania, gdzie można dodać ciąg zapytania, któremu usługa filtrowania żądań będzie blokowała dostęp.

Aby zapoznać się z listą typowych elementów, zobacz Strona Filtrowanie żądań.

Zobacz też


Spis treści