Bruk Spørringsstrenger-siden til å lage en liste over spørringsstrenger som modulen for forespørselsfiltrering alltid skal tillate eller avslå tilgang for. "%3b" er et eksempel på en spørringsstreng som brukes til å fange SQL-innsettingsforsøk.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

Elementnavn Beskrivelse

Spørringsstreng

Viser spørringsstrengen som modulen for forespørselsfiltrering skal tillate eller avslå tilgang for.

Handling

Viser statusen for spørringsstrengen, som er enten Tillat alltid eller Avslå.

Elementer i handlingsruten

Elementnavn Beskrivelse

Tillat spørringsstreng

Åpner dialogboksen Tillat spørringsstreng, der du kan legge til en spørringsstreng som tjenesten for forespørselsfiltrering alltid skal tillate.

Avslå spørringsstreng

Åpner dialogboksen Avslå spørringsstreng, der du kan legge til en spørringsstreng som tjenesten for forespørselsfiltrering alltid skal avslå.

Hvis du vil ha informasjon om vanlige elementer, kan du se Siden Forespørselsfiltrering.

Se også


Innholdsfortegnelse