Bruk dialogboksen Legg til bruker til å legge til en brukerkonto i IIS Manager. Brukerlegitimasjon for IIS Manager er gyldig bare i IIS Manager, og denne legitimasjonen brukes til å godkjenne brukeren når brukeren kobler til et område eller en applikasjon ved hjelp av IIS Manager. Brukere kan konfigurere delegerte funksjoner på alle områder og applikasjoner som en serveradministrator gir dem tilgang til.

Bruk dialogboksen Endre passord til å endre passordet for den valgte brukerkontoen for IIS Manager.

Elementliste for brukergrensesnitt

Elementnavn Beskrivelse

Brukernavn

Skriv inn et brukernavn i boksen.

Obs!  

Denne boksen er ikke aktiv når du endrer passordet til en bruker.

Passord

Skriv inn et passord i boksen. Du forbedrer sikkerheten ved å skrive inn et sterkt passord. Sterke passord består av minst seks tegn, og inneholder en kombinasjon av store og små bokstaver, tall og symboler.

Bekreft passord

Skriv inn passordet på nytt, som du skrev inn i Passord-boksen.

Se også


Innholdsfortegnelse