Som standard installeres ikke IIS 7.5 på Windows® 7 Professiona, Enterprise eller Windows® 7 Ultimate. Du kan installere IIS ved å klikke Windows-funksjoner i Avanserte alternativer under Programmer i Kontrollpanel.

Obs!  

Du må være medlem av Administratorer-gruppen for å kunne installere IIS 7.5.

Slik installerer du IIS 7.5 på Windows 7

Du kan utføre denne prosedyren ved hjelp av brukergrensesnittet eller et skript.

Bruke brukergrensesnittet
  1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

  2. Klikk Programmer i Kontrollpanel, og klikk deretter Slå Windows-funksjoner av eller på.

  3. Klikk Internet Information Services i dialogboksen Windows-funksjoner, og klikk deretter OK.

Viktig!

Hvis du installerer IIS ved å bruke Kontrollpanel, får du standardinstallasjonen som har et minimumssett med funksjoner. Hvis du trenger flere IIS-funksjoner, for eksempel Funksjoner for applikasjonsutvikling eller Verktøy for webbehandling, kontrollerer du at det er merket av for disse funksjonene i dialogboksen Windows-funksjoner.

Bruke et skript
  • Skriv inn følgende kommando i et skript:

    start /w pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementConsole;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-ManagementService;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;IIS-LegacySnapIn;IIS-FTPPublishingService;IIS-FTPServer;IIS-FTPManagement;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI

    Viktig!

    Hvis du bruker dette skriptet, får du en fullstendig IIS 7.5-installasjon, som installerer alle tilgjengelige funksjonspakker. Hvis du ikke har bruk for alle funksjonspakkene, redigerer du skriptet slik at bare pakkene du krever, blir installert.

Se også


Innholdsfortegnelse