IIS 7.5 är som standard inte installerat i Windows® 7 Professional, Enterprise eller Windows® 7 Ultimate. Du kan installera IIS genom att klicka på Windows-funktioner i Avancerade alternativ under Program på Kontrollpanelen.

OBS

Du måste ingå i administratörsgruppen för att installera IIS 7.5.

Så här installerar du IIS 7.5 i Windows 7

Du kan utföra den här proceduren med användargränssnittet (UI) eller ett skript.

Med användargränssnittet (UI)
  1. Klicka på Start och klicka sedan på Kontrollpanelen.

  2. Klicka på Program på Kontrollpanelen och därefter på Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner.

  3. I dialogrutan Windows-funktioner klickar du på Internet Information Services och därefter på OK.

Viktigt!

Om du använder Kontrollpanelen för att installera IIS utförs standardinstallationen, som innehåller minsta möjliga uppsättning med funktioner. Om du behöver ytterligare IIS-funktioner, t.ex. Programutvecklingsfunktioner eller Webbhanteringsverktyg, ska du markera de kryssrutor som är knutna till dessa funktioner i dialogrutan Windows-funktioner.

Med ett skript
  • Ange följande kommando i ett skript:

    start /w pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementConsole;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-ManagementService;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;IIS-LegacySnapIn;IIS-FTPPublishingService;IIS-FTPServer;IIS-FTPManagement;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI

    Viktigt!

    Om du använder det här skriptet får du en fullständig IIS 7.5 -installation med alla tillgängliga funktionspaket. Om du inte behöver vissa funktionspaket bör du redigera skriptet så att endast de paket du behöver installeras.

Se även


Innehåll