Använd dialogrutan Redigera anonyma autentiseringsuppgifter för att ange de autentiseringsuppgifter som ska användas för anonym användarautentisering.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Användarnamn

Anger användarkontot för anonym användarautentisering.

L‎ösenord

Anger lösenordet för användarkontot.

Bekräfta lösenord

Bekräftar lösenordet för användarkontot.


Innehåll