Använd funktionssidan Begäranden för att hantera en lista med de begäranden som för tillfället körs i en arbetsprocess. Informationen i listan kan hjälpa dig att fastställa var i ett visst område på en plats eller i ett webbprogram ett fel uppkommer.

Sortera listan genom att klicka på en av funktionssidans kolumnrubriker. Sök i listan genom att ange sökvärden i rutan Filter, expandera listan Gå till för att välja vilket fält du ska söka i och klicka sedan på Gå till eller tryck på returtangenten. Klicka på Visa alla för att ta bort filtervillkoren.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Webbplats-ID

Visar platsidentifieraren (ID) för specifik begäran.

Url

Visar begärd URL.

Verb

Visar det HTTP-verb som används i begäran.

Klient-IP

Visar IP-adressen för den klient varifrån begäran gjordes.

Tillstånd

Visar aktuellt tillstånd för den pipelinemodul där begäran finns.

Modulnamn

Visar den aktuella modulen där begäran finns.

Tidsåtgång

Visar hur länge begäran har bearbetats.

Se även


Innehåll