Miljövariabler är strängar som innehåller information som filnamn eller sökväg. Dessa variabler styr olika programs beteende på en dator.

När du lägger till eller redigerar ett FastCGI-program kan du definiera värden för programegenskaperna. Du kan exempelvis definiera värden för miljövariabler. Dessa miljövariabler ställs in av FastCGI-modulen vid start av en FastCGI-process. Miljövariablerna ställs endast in för FastCGI-processen och ses inte av några andra processer som körs på den datorn. Klicka på knappen Bläddra () när du ställer in egenskapen EnvironmentVariables på att öppna dialogrutan Samlingseditorn för miljövariabler. I den kan du ange valfria miljövariabler som ska ställas in i den körbara FastCGI-filen. Om något av de angivna variabelnamnen kolliderar med befintliga servervariabler kommer de som anges i denna egenskap att användas.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Medlemmar

Innehåller en lista över medlemmarna i miljövariabelsamlingen. Varje medlem består av ett namn-värde-par. Om du vill lägga till en medlem skriver du in namn och värde i rutan Egenskaper för namn och klickar sedan på Lägg till. Du kan ta bort en medlem genom att markera den i listan och sedan klicka på Ta bort. Du kan ändra den ordning som dessa medlemmar lagras i filen ApplicationHost.config genom att använda Upp- och Ned-pilarna. Eftersom alla namn-värde-par är unika påverkar inte ordningen funktionerna.

Namn

Ange ett unikt namn för medlemmen.

Värde

Ange ett värde för medlemmen. Denna information lagras tillsammans med motsvarande namn i filen ApplicationHost.config.

Sorteringsikoner

Använd dessa ikoner för att sortera namn-värde-samlingsparen efter kategori, egenskapssidor eller alfabetiskt.


Innehåll