Du använder sidan SSL-inställningar för att hantera datakryptering för överföringar mellan servern och dess klienter. Du kan också kräva att en klient ska identifieras innan denne får tillgång till innehållet genom att välja Ignorera, Acceptera eller Kräv certifikat.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Kräv SSL

Välj Kräv SSL (Secure Sockets Layer) för att aktivera en 40-bitars krypteringsmetod för säkrare överföringar mellan din server och dess klienter. Det här alternativet fungerar både i intranät- och Internetmiljö.

Begär 128-bitars SSL

Välj Kräv 128-bitars SSL för att få en bättre kryptering än med 40-bitarsversionen. Du kan använda 128-bitars SSL för att säkra överföringen mellan server och klienter i både intranät- och Internetmiljö.

Ignorera

Detta är standardalternativet. Med denna inställning accepteras inte klientcertifikat om sådana anges.

OBS

Alternativet kräver inte att klienternas indentitet verifieras innan de får tillgång till ditt innehåll. Det är därför den osäkraste inställningen.

Acceptera

Välj denna inställning om du vill acceptera klientcertifikat (om sådana anges) och verifiera klientens identitet innan denne får tillgång till innehåll.

Kräv

Välj det här alternativet för att begära att klientidentiteten verifieras med certifikaten innan åtkomst till innehållet beviljas.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Verkställ

Sparar de ändringar som du gjorde på funktionssidan.

Avbryt

Avbryter de ändringar som du gjorde på funktionssidan.

Se även


Innehåll