Du använder dialogrutorna Lägg till anslutningssträng och Redigera anslutningssträng för att skapa eller redigera en SQL eller en anpassad anslutningssträng som sedan ska användas i ett program som ansluter till en databas.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Namn

Ange ett namn för anslutningssträngen som t.ex. StagingSqlServer. Det namn du anger bör vara samma namn som du hänvisar till i din programkod för att hämta data som använder den här anslutningssträngen.

Server

Ange namnet på den SQL-server som är värd för databasen.

Databas

Ange namnet på SQL-serverdatabasen.

Autentiseringsuppgifter

Anger de säkerhetsautentiseringsuppgifter som används för att ansluta till databasen.

Använd Windows Integrated Security

Välj detta alternativ för att konfigurera anslutningssträngen så att programmet använder den aktuella Windows-identiteten som bestämts på operativsystemstråden för att få tillgång till SQL-serverdatabasen. Integrerad säkerhet kräver att SQL-servern körs på samma dator som IIS, om inte administratören konfigurerat delegering mellan datorer. Integrerad säkerhet kräver också att alla programanvändare måste vara i samma domän, så att deras autentiseringsuppgifter hålls tillgängliga för webbservern.

Ange autentiseringsuppgifter

Välj detta alternativ för att konfigurera en anslutningssträng att använda som användarnamn och lösenord för SQL Server. Detta är praktiskt när SQL-serverdatabasen finns på en annan dator än webbservern.

Ange

Öppnar dialogrutan Ange autentiseringsuppgifter där du kan konfigurera användarnamn och lösenord för att ansluta till SQL-serverdatabasen.

Anpassad

Ange en anpassad anslutningssträng för databasen. Använd denna i stället för en SQL-anslutningssträng om du vill ansluta till ett annat datalager eller konfigurera ytterligare inställningar för anslutningssträngen.

Se även


Innehåll