Du använder sidan Återanvändningshändelser att logga i guiden Redigera återanvändningsinställningar för programpool för att ställa in att IIS loggar en händelse när en arbetsprocess återvinns.

Du kan konfigurera IIS så att information om återanvändningshändelser som du konfigurerar loggas, t.ex. enligt ett fast tidsintervall eller för återanvändningshändelser som sker under körning, t.ex. när ett ISAPI är skadat.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Regelbundna tidsintervall

Det här alternativet väljer du för att logga en händelse när en arbetsprocess återanvänds vid ett visst angivet tidsintervall. Alternativet är endast tillgängligt när alternativet Regelbundna tidsintervall (i minuter) markerats och ett tidsintervall angetts på föregående guidesida.

Användning av virtuellt minne

Det här alternativet väljer du för att logga en händelse när en arbetsprocess återanvänds efter användning av en viss mängd virtuellt minne. Alternativet är endast tillgängligt när alternativet Användning av virtuellt minne (i kB) markerats och antal kilobyte angetts på föregående guidesida.

Antal begäranden

Det här alternativet väljer du för att logga en händelse när en arbetsprocess återanvänds efter ett angivet antal begäranden. Alternativet är endast tillgängligt när alternativet Fast antal begäranden markerats och antal begäranden angetts på föregående guidesida.

Schemalagd(a) tidpunkt(er)

Det här alternativet väljer du för att logga en händelse när en arbetsprocess återanvänds vid en viss angiven tidpunkt. Alternativet är endast tillgängligt när alternativet Specifika klockslag markerats och en tidpunkt angetts på föregående guidesida.

Användning av privat minne

Det här alternativet väljer du för att logga en händelse när en arbetsprocess återanvänds efter användning av en viss mängd fysiskt minne. Alternativet är endast tillgängligt när alternativet Användning av privat minne (i kB) markerats och antal kilobyte angetts på föregående guidesida.

På begäran

Välj detta alternativ för att logga en händelse när du återanvänder en arbetsprocess med hjälp av IIS-hanteraren eller Appcmd.exe för att korrigera ett problem.

Konfigurationsändringar

Välj detta alternativ för att logga en händelse när en ändring som gjorts i konfigurationen orsakar att programpoolen återanvänds.

Skadad ISAPI

Det här alternativet väljer du för att logga en händelse där ett ISAPI-tillägg rapporterar till arbetsprocessen att det är skadat.

Se även


Innehåll