IIS 7 innehåller ett användargränssnitt, IIS-hanteraren, med vilket du kan:

  • Hantera IIS och ASP.NET i ett och samma verktyg.

  • Se hälso- och diagnostikinformation som omfattar funktionen att visa pågående begäranden i realtid.

  • Konfigurera användar- och rollautentisering för webbplatser och program.

  • Fjärransluta till en webbserver, webbplats eller ett program med HTTP.

Du kan dessutom utöka användargränssnittet (UI) med dina egna anpassade funktioner.

F1 Hjälp

IIS-hanteraren innehåller beskrivningar av alla användargränssnittets (UI) element för samtliga funktionssidor, dialogrutor och guidesidor i IIS-hanteraren. För att komma åt denna hjälp trycker du på F1 -tangenten i den aktiva funktionssidan, dialogrutan eller guidesidan.

Hjälp på menyn eller i aktivitetsfältet

För överensstämmelse med andra snapin-moduler i MMC (Micorosoft Management Control) är IIS-hanteraren-hjälpen tillgänglig både i snapin-menyn och i aktivitetsfältet.

Hjälp på menyn

På menyraden visas en Hjälp-meny. Från den här menyn kan du, utöver den hjälp som finns på din dator, visa hjälp om användargränssnittet. Om du har en Internetanslutning kan du bläddra fram till Windows Server 2008 Technical Library on Microsoft TechNet (sidan är eventuellt på engelska) för att se all tillgänglig IIS 7-hjälp för IT-administratörer.

Hjälp i Aktivitetsfältet

I aktivitetsfältet visas en hjälpikon somdu kan klicka på för att visa hjälp om IIS 7-användargränssnittet. Aktivitetsfältet visas längst upp på alla UI-sidor.

Hjälp i åtgärdsfönstret

I fönstret Åtgärder visas en hjälpikon du kan klicka på för att visa hjälp om användargränssnittet i IIS 7. Fönstret Åtgärder visas på alla användargränssnittssidor.


Innehåll