Genom anonym autentisering kan vilken användare som helst få tillgång till offentligt material utan att behöva ange användarnamn och lösenord i klientwebbläsaren. Anonym autentisering är som standard aktiverad i IIS 7.

Om endast valda användare ska ha åtkomst till visst material och du tänker använda anonym autentisering, måste du konfigurera lämpliga NTFS-filsystemsbehörigheter för att förhindra att anonyma användare kommer åt detta material. Om du vill att endast registrerade användare ska kunna se det valda materialet konfigurerar du en autentiseringsmetod för detta material som kräver användarnamn och lösenord, via t.ex. Grundläggande eller Sammanfattad autentisering.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Anonym autentisering

Välj att hantera anonym autentisering.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Inaktivera

Inaktiverar anonym autentisering

Aktivera

Aktiverar anonym autentisering

Redigera

Visar dialogrutan Redigera anonyma autentiseringsuppgifterdär du kan ställa in säkerhetsobjekt som anonyma användare ska använda för att ansluta till webbplatsen. Du kan endast utföra den här åtgärden om du markerar Anonym autentisering i listan på funktionssidan.

Se även


Innehåll