Bruk Anonym tilgang til å gi alle brukere tilgang til alt offentlig innhold uten å angi brukernavn og passord for klientleseren. Som standard er anonym tilgang aktivert i IIS 7.

Hvis bare valgte brukere skal vise innhold, og du vil bruke anonym tilgang, må du konfigurere de passende tillatelsene for NTFS-filsystemet for å hindre at anonyme brukere får tilgang til dette innholdet. Hvis du vil at bare registrerte brukere skal vise valgt innhold, konfigurerer du godkjenningsmetoden for innhold som krever brukernavn og passord, for eksempel Enkel godkjenning eller Sammendragsgodkjenning.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Anonym godkjenning

Velg å håndtere Anonym godkjenning.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Deaktiver

Deaktiverer Anonym godkjenning.

Aktiver

Aktiverer Anonym godkjenning.

Rediger

Viser dialogboksen Rediger informasjon for anonym godkjenning, der du kan angi sikkerhetsprinsippet som anonyme brukere skal bruke til å koble til området. Du kan utføre denne handlingen bare når du velger Anonym godkjenning fra listen på funksjonssiden.

Se også


Innholdsfortegnelse