Bruk siden Velg sporingsleverandører i veiviseren Legg til regler for sporing av mislykket forespørsel eller Rediger regler for sporing av mislykket forespørsel for å definere hva du vil spore i en URL-adresse. Dette omfatter sporingstilbyder(e), detaljnivå og område(r) som skal spores av tilbyderen.

UI-elementliste

ElementnavnBeskrivelse

Leverandører

Definerer funksjonsområdet som skal spores. Du kan velge én eller flere av følgende sporingstilbydere:

 • ASP - Når du vil spore starten og fullføringen av kjøringen av en ASP-forespørsel.

 • ASP.NET - Når du vil se overganger til og fra forvaltet kode. Dette inkluderer alle forespørsler for ASPX-filer og alle forespørsler som behandles av håndterte moduler, for eksempel statiske filer som konfigureres til å bruke skjemabasert godkjenning.

 • ISAPI-filtype - Når du vil spore overgangen for en forespørsel til og fra en ISAPI-filtypeprosess.

 • WWW Server - Når du vil spore forespørsler gjennom IIS-arbeidsprosessen.

Detaljer

Angir hvor mye data hver tilbyder rapporterer til sporingsloggen. Detaljnivåer er inklusive. Det betyr at hvis du for eksempel velger Feil, vil Feil, Kritiske feil og Generelle hendelser inkluderes i loggfilen. Du kan velge én eller flere av følgende detaljnivåer:

 • Generelt – Gir kontekstinformasjon for forespørselsaktiviteten. I IIS 7 blir for eksempel IISGeneralEvents::GENERAL_REQUEST_START URL-adressen og verbet for forespørselen loggført.

 • Kritiske feil - Gir informasjon om handlinger som kan føre til at en prosess avsluttes, eller som er i ferd med å føre til at en prosess avsluttes.

 • Feil - Gir informasjon om komponenter som prøver å kjøre på serveren, støter på en feil og ikke kan fortsette å behandle forespørsler. Disse feilene er tilstander som vanligvis fører til at en forespørselsbehandling avsluttes på grunn av en type feil. En godkjenningshendelse er et eksempel på dette.

 • Advarsler - Gir informasjon om komponenter som prøver å kjøre på serveren, støter på en feil, men som kan fortsette å behandle forespørsler.

 • Informasjon - Gir generell informasjon om forespørsler.

 • Detaljert - Gir detaljert informasjon om forespørsler.

Områder

Definerer områdene som skal spores av tilbyderen.

Hvis den valgte tilbyderen er ASP.NET-sporingstilbyderen, velger du ett eller flere av følgende områder som skal spores:

 • Infrastruktur - Når du vil spore hendelser som først og fremst er knyttet til å gå inn og ut av forskjellige deler av ASP.NET-infrastrukturen.

 • Modul - Når du vil spore hendelser som logges når en forespørsel går inn og ut av forskjellige HTTP-pipeline-moduler. Dette området brukes også til å registrere sporingshendelser for behandlede moduler.

 • Side - Når du vil generere sporingshendelser som samsvarer med kjøringen av bestemte ASP.NET-siderelaterte hendelser, for eksempel Page_Load. Dette området brukes også til å registrere hendelser av typen ASP.net Page Trace.Write og Trace.Warn.

 • AppServices - Når du vil spore hendelser som logges som en del av den nye programtjenestefunksjonen.

Hvis den valgte tilbyderen er WWW Server-sporingstilbyderen, velger du ett eller flere av følgende områder som skal spores:

 • Godkjenning - Når du vil spore godkjenningsforsøk, inkludert navnet på den godkjente brukeren, godkjenningsskjemaet (Anonym, Enkel eller andre), og resultatet av godkjenningsforsøket (vellykket, mislykket, feil og så videre).

 • Sikkerhet - Når du vil generere sporingshendelser når forespørsler av sikkerhetshensyn avvises av serveren som kjører IIS, for eksempel hvis en klientforespørsel ble nektet tilgang til en ressurs.

 • Filter - Når du vil finne ut hvor lang tid det tar et ISAPI-filter å behandle forespørsler.

 • StaticFile - Når du vil spore hvor lang tid det tar å fullføre forespørsler for statiske filer, eller vil se hvordan filtre kan endre forespørslene.

 • CGI - Når en forespørsel foretas for en CGI-fil, og du vil generere sporingshendelser.

 • Komprimering - Når et svar er komprimert, og du vil generere sporingshendelser.

 • Hurtigbuffer - Når du vil generere sporingshendelser for bufferoperasjoner knyttet til forespørselen.

 • RequestNotifications - Når du vil registrere alle forespørselsvarsler, både ved start og avslutning.

 • Modul - Når du vil spore hendelser som logges når en forespørsel går inn og ut av forskjellige HTTP-pipeline-moduler. Dette området brukes også til å registrere sporingshendelser for behandlede moduler.

Se også


Innholdsfortegnelse