Bruk dialogboksen Rediger innstillinger for sporing av mislykket forespørsel på webområde til å endre de tidligere konfigurerte sporingsreglene for mislykkede forespørsler.

UI-elementliste

ElementnavnBeskrivelse

Aktiver

Velg dette alternativet for å aktivere sporingslogging for mislykkede forespørsler for et bestemt område.

Mappe

Skriv inn banen der du vil lagre sporingsloggfilene for mislykket forespørsel.

Obs!  

Det er en god fremgangsmåte å lagre a loggfiler, for eksempel loggfiler for sporing av mislykket forespørsel, i en annen mappe enn systemroten.

Maksimalt antall sporingsfiler

Skriv inn det maksimale antall loggfiler for sporing av mislykket forespørsel som du vil oppbevare for området. Hvis ingen verdi er oppgitt, er standard maksimalt antall loggfiler som lagres, 50. Når den grensen nås, opprettes nye loggfiler og gamle loggfiler fjernes.

Se også


Innholdsfortegnelse