Bruk dialogboksen Legg til skjult segment til å legge til et URL-segment i listen over URL-segmenter som FTP-tjenesten skal avslå tilgang for.

UI-elementliste

ElementnavnBeskrivelse

Skjult segment

Angir URL-segmentet som FTP-tjenesten avslår tilgang for.

Obs!  

FTP-tjenesten viser ikke skjulte segmenter i mappevisninger.

Se også


Innholdsfortegnelse