Bruk funksjonssiden Bufring av utdata til å konfigurere innstillinger for bufring av utdata og for å konfigurere regler som kontrollerer bufring av behandlet innhold.

Sorter listen ved å klikke på én av kolonneoverskriftene på funksjonssiden, eller velg en verdi fra rullegardinlisten Grupper etter for å gruppere lignende elementer.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Filtype

Viser filtypen som bufferregelen gjelder for.

Policy for brukermodus

Viser brukermodusens buffervirkemåte for regelen:

  • Bufre inntil endring: innhold bufres til IIS mottar et varsel om endring i en fil eller konfigurasjon.

  • Tidsbestemt bufring: innhold bufres i en bestemt tidsperiode hvis ikke et varsel om endring i en fil eller konfigurasjon fjerner bufferen før tidsperioden løper ut.

  • Deaktiver all bufring: bufring av brukermodus har blitt deaktivert.

  • Ikke bufre: bufring av brukermodus har ikke blitt deaktivert.

Policy for kjernemodus

Viser kjernemodusens buffervirkemåte for regelen:

  • Bufre inntil endring: innhold bufres til IIS mottar et varsel om endring i en fil eller konfigurasjon.

  • Tidsbestemt bufring: innhold bufres i en bestemt tidsperiode hvis ikke et varsel om endring i en fil eller konfigurasjon fjerner bufferen før tidsperioden løper ut.

  • Deaktiver all bufring: bufring av kjernemodus har blitt deaktivert.

  • Ikke bufre: bufring av kjernemodus har ikke blitt deaktivert.

Oppføringstype

Viser om elementet er lokalt eller arvet. Lokale elementer leses fra gjeldende konfigurasjonsfil, og arvede elementer leses fra en overordnet konfigurasjonsfil.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Legg til

Åpner dialogboksen Legg til bufferregel, der du kan legge til en ny bufferregel.

Rediger

Åpner dialogboksen Rediger bufferregel, der du kan redigere den valgte bufferregelen.

Fjern

Fjerner den valgte bufferregelen.

Rediger funksjonsinnstillinger

Åpner dialogboksen Rediger innstillinger for utdatabuffer, der du kan konfigurere innstillinger som gjelder for den fullstendige funksjonen for bufring av utdata.

Se også


Innholdsfortegnelse