Webservere bruker FastCGI-protokollen (Fast Common Gateway Interface) til å kommunisere med eksterne applikasjoner. FastCGI-protokollen angir hvordan informasjon sendes mellom webserveren og en ekstern FastCGI-applikasjon. Når en forespørsel blir sendt, starter webserveren en FastCGI-applikasjon for å behandle forespørselen og generere dynamiske svar som skal sendes tilbake til klienten.

FastCGI-applikasjoner behandler HTTP-forespørsler, og hver inneholder en samling av prosessutvalg. Hver prosess behandler én forespørsel om gangen i utvalgene, og når den er ferdig, returnerer den til utvalget til den mottar en ny forespørsel.

Bruk siden FastCGI-innstillinger til å konfigurere innstillinger for prosessutvalg for FastCGI-applikasjonene på webserveren. Du kan legge til FastCGI-applikasjoner som kan brukes av områder på webserveren, og angi konfigurasjonsegenskaper, for eksempel behandlingsvariabler og maksimalt antall forespørsler, for disse applikasjonene.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

Elementnavn Beskrivelse

Fullstendig bane

Viser den fysiske banen til prosessens kjørbare fil som skal brukes i prosessutvalget.

Argumenter

Viser argumentene som skal sendes til den valgte FastCGI-applikasjonen ved starttidspunktet. Disse argumentene kan brukes til unik identifisering av et FastCGI-prosessutvalg hvis det finnes flere FastCGI-prosessutvalg for én enkelt kjørbar fil for prosess.

MaxInstances

Viser hvor mange FastCGI-prosesser som skal være tillatt i applikasjonens prosessutvalg for den valgte FastCGI-applikasjonen. Dette antallet representerer også maksimalt antall samtidige forespørsler som FastCGI-applikasjonen kan behandle. Standardverdien er 4.

Hvis du angir 0 for egenskapen MaxInstances, kan IIS automatisk velge optimalt antall FastCGI-prosesser for det gjeldende kjøringsmiljøet. Dette gjelder bare for Windows® 7 og Windows Server® 2008 R2.

InstanceMaxRequests

Viser maksimalt antall forespørsler som den valgte FastCGI-applikasjonen skal behandle før resirkulering. Standardverdien er 200.

Elementer i handlingsruten

Elementnavn Beskrivelse

Legg til applikasjon

Åpner dialogboksen Legg til FastCGI-applikasjon, der du kan konfigurere generelle egenskaper og behandlingsegenskaper.

Rediger

Åpner dialogboksen Rediger FastCGI-applikasjon, der du kan endre de generelle egenskapene og behandlingsegenskapene for den valgte applikasjonen.

Fjern

Fjerner den valgte FastCGI-applikasjonen.

Se også


Innholdsfortegnelse