Bruk Start-siden til å vise og få tilgang til listen over funksjoner som er tilgjengelige for konfigurasjon i IIS Manager.

Bruk rullegardinlisten Grupper etter til å gruppere lignende funksjoner, og bruk rullegardinlisten Vis til å vise funksjonene i forskjellige formater, for eksempel ikoner eller detaljer. Hvis du velger Detaljer fra Vis-listen, kan du sortere funksjonene ved å klikke i én av kolonnene på Start-siden.

Start-siden vises når begge følgende betingelser er oppfylt:

  • Du har valgt Funksjonsvisning.

  • Du har klikket en webserver, et webområde, et webprogram, en virtuell mappe eller en fysisk mappe i treet i Tilkoblinger-ruten, eller du har valgt en fil i Innholdsvisning og deretter klikket Bytt til funksjonsvisning.

Se også


Innholdsfortegnelse