Bruk dialogboksen Ny funksjon tilgjengelig til å laste ned og installere kode for å støtte alle nye IIS Manager-funksjoner som er tilgjengelige på serveren du kobler til. Etter at du har installert en funksjon, kan du bruke den i IIS Manager i påfølgende tilkoblinger til samme server, eller til servere som har den samme funksjonen, hvis ikke en serveradministrator fjerner delegering for funksjonen på et senere tidspunkt.

Elementliste for grensesnitt

Elementnavn Beskrivelse

Samling

Viser navnet på hver DLL-fil som er tilgjengelig for nedlasting og installasjon på datamaskinen. Merk av i boksen ved siden av hver samling du vil laste ned og installere, og klikk deretter OK.

Obs!  

Når leverandøren av koden ikke kan bekreftes å ha en gyldig digital signatur, får du en sikkerhetsadvarsel før koden lastes ned til datamaskinen din. Klikk Kjør hvis du stoler på leverandøren og vil fortsette med nedlastingen, eller klikk Ikke kjør hvis du vil avbryte nedlastingen.

Funksjoner

Viser funksjonen eller funksjonene som er tilgjengelige med hver DLL-fil.

Størrelse

Viser størrelsen på hver DLL-fil.

Versjon

Viser versjonen av hver DLL-fil.

Se også


Innholdsfortegnelse