Bruk dialogboksen Angi legitimasjon til å endre kontoen som IIS bruker til å få anonym tilgang til områdene og applikasjonene. Som standard bruker IIS 7 IUSR som kontoen for anonym tilgang. Denne kontoen opprettes når du installerer IIS 7.

Elementliste for brukergrensesnitt

ElementnavnBeskrivelse

Brukernavn

Skriv inn navnet på kontoen som du vil at IIS skal bruke for å få tilgang til SQL-områder og -applikasjoner.

Viktig!

Hvis du endrer kontoen for anonym tilgang fra IUSR til en annen nettverkskonto, kan det påvirke sikkerheten fordi du gir anonyme brukere den administrative legitimasjonen tilknyttet denne kontoen.

Passord

Skriv inn passordet som er tilknyttet kontoen du vil at IIS skal bruke til å få anonym tilgang til områder og applikasjoner.

Viktig!

Hvis passordet tilknyttet denne kontoen, endres, må du også endre passordet i dialogboksen Angi legitimasjon. Hvis passordet på kontoen og passordet i dialogboksen Angi legitimasjon ikke samsvarer, deaktiveres det tilknyttede området eller den tilknyttede applikasjonen.

Bekreft passord

Skriv inn passordet på nytt som er tilknyttet kontoen du vil at IIS skal bruke til å få anonym tilgang til områder og applikasjoner.

Se også


Innholdsfortegnelse