Bruk funksjonssiden FTP-katalogvisning til å endre innholdsinnstillingene for visning av en katalog på FTP-serveren. Når du konfigurerer katalogvisning, brukes de samme innstillingene på alle katalogene.

UI-elementliste

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

Elementnavn Beskrivelse

Stil for katalogvisning

Angir formatet som skal brukes når innholdet i en katalog vises. Alternativene er som følger:

  • MS-DOS - Viser filer og mapper ved å bruke MS-DOS-formatet.

  • UNIX - Viser filer og mapper ved å bruke UNIX-formatet.

Virtuelle kataloger

Angir om virtuelle kataloger skal vises når innholdet i en katalog vises. Hvis dette er aktivert, vises virtuelle kataloger. Hvis ikke skjules de.

Tilgjengelige byte

Angir om tilgjengelige byte skal vises når innholdet i en katalog vises.

Obs!  

De tilgjengelige bytene som er oppført, gjenspeiler ledig plass på disken, eller de tilgjengelige bytene som gjenstår hvis en kvote på disk- eller mappenivå er aktivert.

Firesifrede årstall

Angir årsformatet som skal brukes når datoen da hver fil sist ble endret, vises. Hvis dette er aktivert, vises datoer med firesifrede årstall. Hvis ikke vises datoer med tosifrede årstall.

Elementer i handlingsruten

Elementnavn Beskrivelse

Bruk

Bruker endringene som er gjort på funksjonssiden FTP-katalogvisning.

Avbryt

Avbryter endringene som er gjort på funksjonssiden FTP-katalogvisning.

Obs!  

I tillegg til å konfigurere innstillingene for katalogvisning på en FTP-server kan du bruke funksjonen FTP-meldinger til å tilpasse meldingene som vises når brukere får tilgang til FTP-serveren.

Se også


Innholdsfortegnelse