Bruk funksjonsiden .NET-klareringsnivåer til å angi klareringselementet i web.config-filen. Ved hjelp av klareringselementet kan du konfigurere CAS (Code Access Security) som brukes i en applikasjon.

Elementliste for grensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Klareringsnivå

Viser navnet på klareringsnivået. Tilgjengelige alternativer inneholder følgende:

 • Full (internal) - Angir ubegrensede tillatelser. Gir ASP.NET-applikasjonen tilgang til en hvilken som helst ressurs der operativsystemsikkerhet gjelder. All tillatte operasjoner støttes.

 • Høy (web_hightrust.config) - Angir et høyt nivå for adgangskontrollsikkerhet som betyr at applikasjonen ikke kan utføre noen av følgende ting som standard:

  • Kalle uforvaltet kode

  • Kalle tjenestebaserte komponenter

  • Skrive til hendelsesloggen

  • Gå til Message Queuing-tjenestekøer.

  • Gå til ODBC-, OleDb- eller Oracle-datakilder

 • Middels (web_mediumtrust.config) - Angir et middels nivå for tilgangskontrollsikkerhet som betyr at i tillegg til begrensninger for høyt klareringsnivå, kan ikke ASP.NET-applikasjonen ikke kan utføre noen av følgende ting som standard:

  • Gå til filer utenfor applikasjonsmappen

  • Gå til registret

  • Gjøre nettverks- og webtjenestekall

 • Lav (web_lowtrust.config) - Angir et lavt nivå for kodetilgangssikkerhet som betyr at applikasjonen, i tillegg til begrensninger for middels klareringsnivå, ikke kan utføre noen av følgende ting som standard:

  • Skrive til filsystemet

  • Kalle Assert-metoden

 • Minimal (web_minimaltrust.config) - Angir et minimalt nivå for kodetilgangssikkerhet som betyr at applikasjonen bare har tillatelse til å utføre.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Bruk

Lagrer endringene du har gjort på funksjonssiden.

Avbryt

Avbryter endringene du har gjort på funksjonssiden.

Se også


Innholdsfortegnelse