Bruk funksjonen Leverandøren til å behandle en liste over leverandører.

Sorter listen ved å klikke på én av kolonneoverskriftene på funksjonssiden, eller velg en verdi fra rullegardinlisten Grupper etter for å gruppere lignende elementer.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Funksjon

Velg en funksjon fra listen for å vise leverandører for den funksjonen: .NET-roller, .NET-brukere og .NET-profil.

Navn

Viser navnet på leverandøren. Dette er et egendefinert navn som er tilordnet leverandøren for enkel identifikasjon og gjenkjenning.

Type

Viser den styrte kodetypen for leverandøren. Alle leverandører implementeres i styrt kode.

Oppføringstype

Viser om elementet er lokalt eller arvet. Lokale elementer leses fra gjeldende konfigurasjonsfil, og arvede elementer leses fra en overordnet konfigurasjonsfil.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Legg til

Åpner dialogboksen Legg til leverandør, der du kan legge til en leverandør for den valgte funksjonen.

Rediger

Åpner dialogboksen Rediger leverandør, der du kan redigere den valgte leverandøren.

Gi nytt navn

Aktiverer Navn-feltet for den valgte leverandøren slik at du kan gi nytt navn til leverandøren.

Fjern

Fjerner elementet som er valgt fra listen på funksjonssiden.

Tilkoblingsstrenger

Åpner funksjonssiden Tilkoblingsstrenger, der du kan legge til en tilkoblingsstreng som kan brukes av en leverandør.

Se også


Innholdsfortegnelse