Bruk dialogboksene Legg til egendefinert feilmeldingsside og Rediger egendefinert feilmeldingsside til å konfigurere IIS til å returnere en egendefinert feilmelding hver gang en bestemt HTTP-feil oppstår.

Elementliste for grensesnitt

ElementnavnBeskrivelse

Statuskode

Skriv inn HTTP-statuskoden (og valgfri delstatuskode) som den egendefinerte feilmeldingssiden gjelder for.

Sett inn innhold fra den statiske filen i feilmeldingssvaret

Velg dette alternativet når feilmeldingssiden bør inkludere statisk innhold, for eksempel fra en HTML-fil. I Filbane-boksen ved siden av skriver du inn eller søker etter den fysiske banen til den statiske filen.

Forsiktig!

Hvis filen du konfigurerer i Filbane-boksen, ikke har statisk innhold, for eksempel en ASPX-fil, vises koden i stedet for å kjøres når svaret returneres.

Bla gjennom

Åpner filmenyen. Fra den menyen kan du søke etter den statiske filen.

Forsøk å returnere feilmeldingsfilen på klientspråket

Velg dette alternativet når feilmeldingen bør returneres på klientspråket (om mulig). Når du merker av for dette alternativet, klikker du Angi-knappen for å konfigurere banen.

Angi

Åpner dialogboksen Angi bane for oversatt egendefinert feilmelding, der du kan konfigurere banen for de oversatte feilmeldingsfilene.

Obs!  

Denne knappen er bare aktiv når du merker av for Forsøk å returnere feilmeldingsfilen på klientspråket.

Kjør en URL-adresse på dette området

Velg dette alternativet når feilmeldingssiden bør inkludere dynamisk innhold, for eksempel fra en ASP-fil. I boksen URL-adresse (relativ til områderot) ved siden av skriver du inn den relative banen til den egendefinerte feilmeldingen.

Svar med en 302-omadressering

Velg dette alternativet når du vil at klienten skal omadresseres til en annen URL-adresse. I boksen Absolutt URL-adresse ved siden av skriver du inn den fullstendige URL-adressen som klienten blir omadressert til.

Se også


Innholdsfortegnelse