Bruk dialogboksen Rediger innstillinger for .NET-brukere til å angi standardleverandøren.

Elementliste for grensesnitt

ElementnavnBeskrivelse

Standardleverandør

Angir standardleverandøren for .NET-brukere. IIS 7 inkluderer følgende leverandør:

  • AspNetSqlMembershipProvider – Bruk denne leverandøren til å lagre brukerinformasjon i en SQL Server-database.

Se også


Innholdsfortegnelse