Bruk dialogboksen Avanserte innstillinger til å administrere eller endre områdestandardene for individuelle FTP-områder.

UI-elementliste

Elementnavn Beskrivelse

Tillat UTF8

Angir om UTF8-aktivitet skal være tillatt (dette inkluderer UTF8-filnavn).

Standardinnstillingen er True.

Bindinger

Angir kombinasjonen av IP-adresse, virtuell vert og port der FTP skal lytte etter innkommende forespørsler.

ID

Angir det unike ID-nummeret for området. Dette nummeret brukes i stedet for mappenavn for logg- og sporingsfiler.

Navn

Angir et unikt navn for området.

Fysisk bane

Angir den fysiske banen til innholdet for den virtuelle mappen.

Start automatisk

Angir om området skal starte ved opprettelse eller når du starter IIS. True angis for denne egenskapen når et område blir startet. False angis for den når et område blir stoppet.

Standardinnstillingen er True.

Tidsavbrudd for kontrollkanal

Angir tidsavbruddet (i sekunder) når en FTP-økt kobles fra automatisk på grunn av inaktivitet.

Standardinnstillingen er 120.

Tidsavbrudd for datakanal

Angir tidsavbruddet (i sekunder) når datakanalen kobles fra automatisk på grunn av inaktivitet.

Hvis du bruker standard tidsavbrudd for både kontroll- og datakanalen, brytes datakanalen ned først, og deretter blir økten koblet fra hvis det fortsatt ikke er noen aktivitet etter 120 sekunder.

Standardinnstillingen er 30.

Deaktiver socket-utvalg

Angir om socket-utvalg brukes for områder som atskilles med IP-adresse i stedet for portnummer eller vertsnavn.

Standardinnstillingen er False.

Maks. antall tilkoblinger

Angir maksimalt antall samtidige koblinger til en server.

Standardinnstillingen er 4294967295.

Tilbakestill ved maks. tilkoblinger

Angir om FTP-økten skal kobles fra når svaret med maksimalt antall tilkoblinger sendes.

Standardinnstillingen er False.

Server Listen Backlog

Angir antallet utestående socketer som kan legges i kø.

Standardinnstillingen er 60.

Tidsavbrudd for ikke godkjent

Angir tidsavbruddet (i sekunder) mellom tidspunktet for opprettelse av en ny tilkobling og tidspunktet for forsøk på godkjenning.

Standardinnstillingen er 30.

Tillat lesing av filer under opplasting

Angir om filer kan leses når de overføres til serveren.

Standardinnstillingen er False.

Tillat overskriving ved navneendring

Angir om filer kan overskrive andre filer når de får nytt navn.

Standardinnstillingen er False.

Behold delvise opplastinger

Angir om filer som er delvis opplastet, skal beholdes. (Dette blir for eksempel aktuelt når en filoverføring avsluttes for tidlig.)

Standardinnstillingen er False.

Obs!  

Hvis klienten lukker tilkoblingen på riktig måte på grunn av en feil, kan det hende at delvis opplastede data slettes.


Innholdsfortegnelse