Bruk Kommandoer for FTP til å angi listen over kommandoer som FTP-tjenesten skal tillate eller avslå tilgang for. Administratorer av webservere kan konfigurere bestemte kommandoer for å tilpasse listen over FTP-kommandoer som FTP-tjenesten skal tillate, og som du kan bruke til å øke sikkerheten på serveren. Hvis du for eksempel avslår tilgang for kommandoen FTP SYST, kan du forhindre Internett-klienter fra å finne ut hvilket operativsystem serveren kjører.

Obs!  

Du kan bruke dialogboksen Rediger innstillinger for FTP-forespørselsfiltrering til å angi om ulistede kommandoer er tillatte, og til å angi manuelt hvilke kommandoer som er tillatte.

Advarsel!  

Hvis du bruker funksjonen Kommandoer for FTP på feil måte, kan det hende at ingen får tilgang til FTP-serveren. Hvis du for eksempel avslår tilgang for kommandoen USER eller PASS, kan ikke brukere logge på FTP-serveren. I tillegg er det slik at selv om du kan angi at ulistede kommandoer ikke er tillatte, i dialogboksen Rediger innstillinger for FTP-forespørselsfiltrering, og bruke Kommandoer-listen til å angi bare de FTP-kommandoene som er tillatte, anbefales ikke denne konfigurasjonen på grunn av vanskeligheten med å angi den riktige listen over FTP-kommandoer som kreves for vanlig FTP-operasjon.

UI-elementliste

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Kommando

Viser FTP-kommandoen som FTP-tjenesten skal tillate eller avslå tilgang for.

Tillatt

Viser statusen for FTP-kommandoen, som er True hvis FTP-kommandoen er tillatt, eller False hvis FTP-kommandoen blir avslått.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Tillat kommando

Åpner dialogboksen Tillat kommando, der du kan legge til en FTP-kommando i listen over tillatte FTP-kommandoer.

Avslå kommando

Åpner dialogboksen Avslå kommando, der du kan legge til en FTP-kommando i listen over avslåtte FTP-kommandoer.

Advarsel!  

Hvis du bruker denne funksjonen på feil måte, kan det hende at ingen får tilgang til serveren. Hvis du for eksempel avslår tilgang for kommandoene USER og PASS, kan ikke brukere logge på FTP-serveren.

Fjern

Fjerner en FTP-kommando fra listen.

Rediger funksjonsinnstillinger

Åpner dialogboksen Rediger innstillinger for FTP-forespørselsfiltrering, der du kan konfigurere generelle egenskaper og FTP-forespørselsgrenser.

Se også


Innholdsfortegnelse