Bruk Sammendragsgodkjenning til å tilby en godkjenning som er betydelig sikrere enn Enkel godkjenning. Sammendragsgodkjenning støttes også av alle moderne lesere, og fungerer ved hjelp av proxy-servere og brannmurservere.

Hvis du vil bruke sammendragsgodkjenning på en vellykket måte, må du først deaktivere anonym godkjenning. Den første forespørselen alle weblesere sender til en server, er for anonym tilgang til serverinnhold. Hvis du ikke deaktiverer anonym godkjenning, kan brukerne få anonym tilgang til alt innhold på serveren, inkludert begrenset innhold.

Elementliste for grensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Sammendragsgodkjenning

Velg å håndtere Sammendragsgodkjenning.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Aktiver

Aktiverer Sammendragsgodkjenning.

Deaktiver

Deaktiverer Sammendragsgodkjenning.

Rediger

Åpner dialogboksen Rediger innstillinger for sammendragsgodkjenning, der du kan angi området som legitimasjonen skal godkjennes mot. Du kan utføre denne handlingen bare når du velger Sammendragsgodkjenning fra listen på funksjonssiden.

Se også


Innholdsfortegnelse