Bruk FTP-URL-sekvenser for avslag til å definere listen over URL-sekvenser som FTP-tjenesten skal avslå tilgang for. Hvis du for eksempel vil forhindre tilgang til BIN-mappen i webapplikasjonen, kan du legge til BIN-mappen som en avslått URL-mappe for FTP-området. Når en FTP-klient logger på FTP-området, vises BIN-mappen i mappevisninger, men hvis FTP-klienten prøver å bytte til BIN-mappen, returnerer FTP-tjenesten en "Ingen tilgang"-feilmelding til FTP-klienten.

UI-elementliste

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

URL-sekvens

Viser URL-sekvensen for FTP som FTP-tjenesten avslår tilgang for.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Legg til URL-sekvens

Åpner dialogboksen Legg til avslagssekvens, der du kan legge til en URL-sekvens i listen over avslåtte URL-sekvenser.

Fjern

Fjerner en filtype, et skjult segment, en URL-sekvens eller en kommando fra listen.

Rediger funksjonsinnstillinger

Åpner dialogboksen Rediger innstillinger for FTP-forespørselsfiltrering, der du kan konfigurere generelle egenskaper og FTP-forespørselsgrenser.

Se også


Innholdsfortegnelse