Bruk dialogboksene Legg til modultilordning og Rediger modultilordning til å legge til nye eller redigere eksisterende modultilordninger på webserveren. Du kan tilordne en bestemt fil eller filtype til en opprinnelig modul på webserveren, slik at når en bruker ber om filen, eller en fil har den angitte filtypen, behandler modulen forespørselen. IIS 7 tilordner for eksempel alle forespørsler for ASP-filer til IsapiModule, slik at modulen kalles når en bruker ber om en fil som har ASP-filtypen.

Elementliste for grensesnitt

ElementnavnBeskrivelse

Forespørselsbane

Skriv inn filtypen eller filnavnet med en filtype du vil at behandlingsprogrammet skal behandle forespørsler for. Hvis du for eksempel vil at behandlingsprogrammet skal behandle alle forespørsler som gjøres for filer med filtypen ABC, skriver du inn *.abc. Hvis du vil at behandlingsprogrammet skal kjøre alle forespørsler som gjøres for en bestemt fil, skriver du inn filnavnet og filtypen, for eksempel Minfil.abc.

Modul

Velg modulen du vil behandle forespørsler for ressurser som er angitt i Forespørselsbane-boksen for.

Kjørbar fil (valgfritt)

Alternativt skriver du inn en bane til DLL- eller EXE-filen når modulen du valgte i Modul-boksen, krever en kjørbar fil for å kjøre, for eksempel FastCGI-modulen.

Obs!  

Etter at du klikker OK for å legge til eller lagre tilordningen for behandlingsprogrammet, må den kjørbare filen legges til i listen ISAPI- og CGI-begrensninger for at den skal kunne kjøres.

Hvis du angir en EXE-fil, kan du også skrive inn valgfrie kommandolinjeparametere etter banen. Kommandolinjeparametere støttes ikke for DLL-filer.

Obs!  

Hvis du angir en bane for en EXE-fil og banen inneholder mellomrom, må du omslutte banen med doble anførselstegn ("). Skriv for eksempel inn "c:\files\handler files\handler.exe". Dette kreves ikke for DLL-filer.

Navn

Skriv inn et beskrivende egendefinert navn på tilordningen for behandlingsprogrammet.

Forespørselsbegrensninger

Åpner dialogboksen Forespørselsbegrensninger, der du kan angi flere valgfrie begrensninger for tilordningen.

Se også


Innholdsfortegnelse