Χρησιμοποιήστε τα παράθυρα διαλόγου Προσθήκη αντιστοίχισης λειτουργικής μονάδας και Επεξεργασία αντιστοίχισης λειτουργικής μονάδας για να προσθέσετε νέες ή να επεξεργαστείτε υπάρχουσες αντιστοιχίσεις λειτουργικών μονάδων στο διακομιστή Web. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα συγκεκριμένο αρχείο ή μια συγκεκριμένη επέκταση ονόματος αρχείου σε μια τοπική λειτουργική μονάδα στο διακομιστή Web, επομένως όταν ένας χρήστης ζητά ένα συγκεκριμένο αρχείο ή ένα αρχείο με καθορισμένη επέκταση, η λειτουργική μονάδα επεξεργάζεται την αίτηση. Για παράδειγμα, το IIS 7 αντιστοιχίζει όλες τις αιτήσεις για τα αρχεία .asp στη λειτουργική μονάδα IsapiModule, επομένως αυτή η λειτουργική μονάδα καλείται όταν ένας χρήστης ζητά ένα αρχείο με επέκταση ονόματος αρχείου .asp.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Διαδρομή αίτησης

Πληκτρολογήστε μια επέκταση ονόματος αρχείου ή ένα όνομα αρχείου με μια επέκταση, για την οποία θέλετε να επεξεργάζεται αιτήσεις ο δείκτης χειρισμού. Για παράδειγμα, εάν θέλετε ο δείκτης χειρισμού να επεξεργάζεται όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται για αρχεία με την επέκταση .abc, πληκτρολογήστε *.abc ή εάν θέλετε ο δείκτης χειρισμού να εκτελεί όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται για ένα συγκεκριμένο αρχείο, πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου και την επέκτασή του, όπως π.χ. Myfile.abc.

Λειτουργική μονάδα

Επιλέξτε τη λειτουργική μονάδα που θέλετε να επεξεργάζεται αιτήσεις για πόρους που καθορίζονται στο πλαίσιο Διαδρομή αίτησης.

Εκτελέσιμο (προαιρετικά)

Προαιρετικά, πληκτρολογήστε μια διαδρομή στο αρχείο .dll ή .exe όταν η λειτουργική μονάδα που επιλέξατε στο πλαίσιο Λειτουργική μονάδα απαιτεί την εκτέλεση ενός εκτελέσιμου, για παράδειγμα, τη λειτουργική μονάδα FastCGI.

Σημείωση

Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να προσθέσετε ή να αποθηκεύσετε την αντιστοίχιση του δείκτη χειρισμού, το εκτελέσιμο πρέπει να προστεθεί στη λίστα Περιορισμοί ISAPI και CGI για να ενεργοποιηθεί για εκτέλεση.

Εάν καθορίσετε ένα αρχείο .exe, μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε προαιρετικές παραμέτρους γραμμής εντολών μετά τη διαδρομή. Οι παράμετροι γραμμής εντολών δεν υποστηρίζονται για αρχεία .dll.

Σημείωση

Εάν καθορίσετε μια διαδρομή για ένα αρχείο .exe και η διαδρομή περιέχει κενά διαστήματα, πρέπει να περικλείσετε τη διαδρομή σε διπλά εισαγωγικά ("). Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε "c:\files\handler files\handler.exe". Κάτι τέτοιο δεν απαιτείται για αρχεία .dll.

Όνομα

Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό φιλικό όνομα για την αντιστοίχιση δείκτη χειρισμού.

Περιορισμοί αίτησης

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Περιορισμοί αίτησης από το οποίο μπορείτε να καθορίσετε επιπρόσθετους, προαιρετικούς περιορισμούς για την αντιστοίχιση.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων