Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Τρέχουσες περίοδοι λειτουργίας για να παρακολουθήσετε τις τρέχουσες περιόδους λειτουργίας για την τοποθεσία FTP.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Όνομα χρήστη

Καθορίζει το όνομα χρήστη για αυτήν την περίοδο λειτουργίας.

Ώρα έναρξης περιόδου λειτουργίας

Καθορίζει την ώρα έναρξης για την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας.

Τρέχουσα εντολή

Καθορίζει την τρέχουσα εντολή.

Προηγούμενη εντολή

Καθορίζει την προηγούμενη εντολή.

Ώρα έναρξης εντολής

Καθορίζει την ώρα έναρξης για την εντολή.

Απεσταλμένα byte

Καθορίζει τα byte που έχουν αποσταλεί.

Ληφθέντα byte

Καθορίζει τα byte που έχουν ληφθεί.

Αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας

Καθορίζει το αναγνωριστικό της περιόδου λειτουργίας.

Διεύθυνση IP υπολογιστή-πελάτη

Καθορίζει τη διεύθυνση IP του υπολογιστή-πελάτη.

Στοιχεία παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Αποσύνδεση περιόδου λειτουργίας

Σας επιτρέπει να αποσυνδέσετε την επιλεγμένη περίοδο λειτουργίας.


Πίνακας περιεχομένων