Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

Σελίδα "Έλέγχος ταυτότητας"

Έλεγχος πιστοποιητικού πελάτη της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

Ανώνυμος έλεγχος ταυτότητας

Παράθυρο διαλόγου "Επεξεργασία πιστοποιήσεων ανώνυμου ελέγχου ταυτότητας"

Παράθυρο διαλόγου "Ορισμός πιστοποιήσεων" - Δυνατότητα ανώνυμου ελέγχου ταυτότητας

Βασικός έλεγχος ταυτότητας

Παράθυρο διαλόγου "Επεξεργασία ρυθμίσεων βασικού ελέγχου ταυτότητας"

Συνοπτικός έλεγχος ταυτότητας

Παράθυρο διαλόγου "Επεξεργασία ρυθμίσεων συνοπτικού ελέγχου ταυτότητας"

Έλεγχος ταυτότητας φορμών

Παράθυρο διαλόγου "Επεξεργασία ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας φορμών"

Έλεγχος ταυτότητας των Windows

Παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις για προχωρημένους" - Δυνατότητα ελέγχου ταυτότητας των Windows

Απομίμηση ASP.NET

Παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις απομίμησης ASP.NET"

Παράθυρο διαλόγου "Ορισμός πιστοποιήσεων" - Δυνατότητα απομίμησης ASP.NET


Πίνακας περιεχομένων