Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Απομόνωση χρήστη FTP, για να καθορίσετε τη λειτουργία απομόνωσης χρήστη για την τοποθεσία FTP. Η απομόνωση χρήστη FTP είναι μια λύση για υπηρεσίες παροχής Internet (ISP) που θέλουν να προσφέρουν στους πελάτες τους μεμονωμένους καταλόγους FTP για την αποστολή περιεχομένου. Η απομόνωση χρήστη FTP δεν επιτρέπει στους χρήστες την προβολή ή αντικατάσταση περιεχομένου άλλων χρηστών, περιορίζοντας τους χρήστες στους δικούς τους καταλόγους. Οι χρήστες δεν μπορούν να περιηγηθούν σε υψηλότερο επίπεδο στο δέντρο καταλόγων, επειδή ο κατάλογος ανωτάτου επιπέδου εμφανίζεται ως ρίζα της υπηρεσίας FTP. Εντός της συγκεκριμένης τοποθεσίας τους, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν αρχεία και φακέλους.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Χωρίς απομόνωση χρηστών. Έναρξη χρηστών στον: ριζικό κατάλογο FTP

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να προσδιορίσετε ότι δεν θέλετε να απομονώσετε χρήστες.

Η έναρξη όλων των περιόδων λειτουργίας FTP θα γίνεται στον ριζικό κατάλογο της τοποθεσίας FTP.

Προσοχή

Εάν διαθέτει επαρκή δικαιώματα, οποιοσδήποτε χρήστης FTP μπορεί δυνητικά να αποκτήσει πρόσβαση στο περιεχόμενο οποιουδήποτε άλλου χρήστη FTP.

Χωρίς απομόνωση χρηστών. Έναρξη χρηστών στον: κατάλογο ονόματος χρήστη

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να προσδιορίσετε ότι δεν θέλετε να απομονώσετε χρήστες.

Η έναρξη όλων των περιόδων λειτουργίας FTP θα γίνεται στον φυσικό ή εικονικό κατάλογο με το ίδιο όνομα του τρέχοντος συνδεδεμένου χρήστη, εάν υπάρχει ο φάκελος. Διαφορετικά, η έναρξη της περιόδου λειτουργίας FTP θα γίνεται στον ριζικό κατάλογο της τοποθεσίας FTP.

Σημείωση

Για να καθορίσετε τον κατάλογο έναρξης για ανώνυμη πρόσβαση, δημιουργήστε έναν φυσικό ή εικονικό φάκελο καταλόγου με την ονομασία προεπιλογή στον ριζικό κατάλογο της τοποθεσίας FTP.

Προσοχή

Εάν διαθέτει επαρκή δικαιώματα, οποιοσδήποτε χρήστης FTP μπορεί δυνητικά να αποκτήσει πρόσβαση στο περιεχόμενο οποιουδήποτε άλλου χρήστη FTP.

Απομόνωση χρηστών. Περιορισμός χρηστών στον ακόλουθο κατάλογο: Κατάλογος ονόματος χρήστη (απενεργοποίηση καθολικών εικονικών καταλόγων)

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να προσδιορίσετε ότι θέλετε να απομονώσετε τις περιόδους λειτουργίας χρηστών FTP στον φυσικό ή εικονικό κατάλογο με το ίδιο όνομα του λογαριασμού χρήστη FTP. Ο χρήστης βλέπει μόνο τη θέση ρίζας FTP και η περιήγησή του περιορίζεται και δεν επεκτείνεται σε υψηλότερα επίπεδα του δέντρου καταλόγου.

Σημείωση

Για τη δημιουργία κεντρικών καταλόγων για κάθε χρήστη, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε έναν φυσικό ή εικονικό κατάλογο κάτω από τον ριζικό φάκελο του διακομιστή FTP, στον οποίο θα δώσετε το όνομα του τομέα σας ή το όνομα τοπικός_χρήστης για τους λογαριασμούς τοπικών χρηστών. Έπειτα, πρέπει να δημιουργήσετε έναν φυσικό ή εικονικό κατάλογο για κάθε λογαριασμό χρήστη που θα αποκτά πρόσβαση στην τοποθεσία FTP. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τη σύνταξη κεντρικού καταλόγου για τις υπηρεσίες παροχής ελέγχου ταυτότητας που συμπεριλαμβάνονται στην υπηρεσία FTP:

Τύποι λογαριασμών χρηστών Σύνταξη κεντρικού καταλόγου

Ανώνυμοι χρήστες

%%FtpRoot%\LocalUser\Public

Τοπικοί λογαριασμοί χρηστών των Windows

(απαιτείται βασικός έλεγχος ταυτότητας)

%%FtpRoot%\LocalUser\%UserName%

Λογαριασμοί τομέων των Windows

(απαιτείται βασικός έλεγχος ταυτότητας)

%%FtpRoot%\%UserDomain%\%UserName%

Λογαριασμοί χρηστών με IIS Manager ή προσαρμοσμένο έλεγχο ταυτότητας ASP.NET

%%FtpRoot%\LocalUser\%UserName%

Σημείωση

%Ο κατάλογος %FtpRoot% είναι ο ριζικός κατάλογος για την τοποθεσία FTP: για παράδειγμα, C:\Inetpub\Ftproot.

Σημαντικό

Οι καθολικοί εικονικοί κατάλογοι παραβλέπονται. Κανένας χρήστης FTP δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στους εικονικούς καταλόγους που έχουν ρυθμιστεί στο επίπεδο ρίζας της τοποθεσίας FTP. Όλοι οι εικονικοί κατάλογοι πρέπει να καθορίζονται ρητά κάτω από μια διαδρομή φυσικού ή εικονικού κεντρικού καταλόγου του χρήστη.

Απομόνωση χρηστών. Περιορισμός χρηστών στον ακόλουθο κατάλογο: Φυσικός κατάλογος ονόματος χρήστη (ενεργοποίηση καθολικών εικονικών καταλόγων)

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να προσδιορίσετε ότι θέλετε να απομονώσετε τις περιόδους λειτουργίας χρηστών FTP στον φυσικό κατάλογο με το ίδιο όνομα του λογαριασμού χρήστη FTP. Ο χρήστης βλέπει μόνο τη θέση ρίζας FTP και η περιήγησή του περιορίζεται και δεν επεκτείνεται σε υψηλότερα επίπεδα του δέντρου καταλόγου.

Σημείωση

Για τη δημιουργία κεντρικών καταλόγων για κάθε χρήστη, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε έναν φυσικό κατάλογο κάτω από τον ριζικό φάκελο του διακομιστή FTP, στον οποίο θα δώσετε το όνομα του τομέα σας ή το όνομα τοπικός_χρήστης για τους λογαριασμούς τοπικών χρηστών. Έπειτα, πρέπει να δημιουργήσετε έναν φυσικό κατάλογο για κάθε λογαριασμό χρήστη που θα αποκτά πρόσβαση στην τοποθεσία FTP. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τη σύνταξη κεντρικού καταλόγου για τις υπηρεσίες παροχής ελέγχου ταυτότητας που συμπεριλαμβάνονται στην υπηρεσία FTP:

Τύποι λογαριασμών χρηστών Σύνταξη κεντρικού καταλόγου

Ανώνυμοι χρήστες

%%FtpRoot%\LocalUser\Public

Τοπικοί λογαριασμοί χρηστών των Windows

(απαιτείται βασικός έλεγχος ταυτότητας)

%%FtpRoot%\LocalUser\%UserName%

Λογαριασμοί τομέων των Windows

(απαιτείται βασικός έλεγχος ταυτότητας)

%%FtpRoot%\%UserDomain%\%UserName%

Λογαριασμοί χρηστών με IIS Manager ή προσαρμοσμένο έλεγχο ταυτότητας ASP.NET

%%FtpRoot%\LocalUser\%UserName%

Σημείωση

%Ο κατάλογος %FtpRoot% είναι ο ριζικός κατάλογος για την τοποθεσία FTP, για παράδειγμα, C:\Inetpub\Ftproot.

Σημαντικό

Οι καθολικοί εικονικοί κατάλογοι είναι ενεργοποιημένοι. Σε όλους τους εικονικούς καταλόγους που έχουν ρυθμιστεί σε επίπεδο ρίζας της τοποθεσίας FTP είναι δυνατή η πρόσβαση όλων των χρηστών FTP, εάν αυτοί οι χρήστες έχουν επαρκή δικαιώματα.

Προσοχή

Εάν οι καθολικοί εικονικοί κατάλογοι είναι ενεργοποιημένοι, όλοι οι χρήστες FTP μπορούν δυνητικά να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο άλλων χρηστών FTP, εάν αυτοί οι χρήστες έχουν επαρκή δικαιώματα.

Απομόνωση χρηστών. Περιορισμός χρηστών στον ακόλουθο κατάλογο: Κεντρικός κατάλογος FTP ρυθμισμένος στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να προσδιορίσετε ότι θέλετε να απομονώσετε τις περιόδους λειτουργίας χρηστών FTP στον κεντρικό κατάλογο που έχει οριστεί στις ρυθμίσεις λογαριασμού της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory για κάθε χρήστη FTP. Όταν ένα αντικείμενο χρήστη εντοπίζεται στο κοντέινερ της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, εξάγονται οι ιδιότητες FTPRoot και FTPDir για την παροχή της πλήρους διαδρομής προς τον κεντρικό κατάλογο χρήστη. Εάν η υπηρεσία FTP μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση με επιτυχία στη διαδρομή, ο χρήστης τοποθετείται εντός του κεντρικού καταλόγου που αντιπροσωπεύει τη θέση ρίζας FTP. Ο χρήστης βλέπει μόνο τη θέση ρίζας FTP και η περιήγησή του περιορίζεται και δεν επεκτείνεται σε υψηλότερα επίπεδα του δέντρου καταλόγου. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση του χρήστη, εάν δεν υπάρχει η ιδιότητα FTPRoot ή FTPDir ή εάν αυτές οι δύο ιδιότητες μαζί δεν αποτελούν μια έγκυρη και προσβάσιμη διαδρομή.

Σημείωση

Αυτή η λειτουργία απαιτεί διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που εκτελείται χρησιμοποιώντας το λειτουργικό σύστημα Windows Server 2003 ή μεταγενέστερη έκδοση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία καταλόγου Active Directory σε Windows 2000, ωστόσο απαιτείται μη αυτόματη επέκταση του σχήματος αντικειμένου χρήστη.

Προσαρμογή

Αυτή η επιλογή ορίζει την επιθυμία σας για απομόνωση των περιόδων λειτουργίας χρηστών FTP χρησιμοποιώντας κάποια προσαρμοσμένη υπηρεσία παροχής.

Σημαντικό

Αυτή η επιλογή είναι μια προηγμένη λειτουργία η οποία είναι δυνατό να επιλεγεί μόνο τροποποιώντας τις ρυθμίσεις παραμέτρων FTP στο αρχείο ApplicationHost.config.

Στοιχεία παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Εφαρμογή

Αποθηκεύει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Άκυρο

Ακυρώνει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων