Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχής έκδοσης πιστοποιητικών για να επιλέξετε την εσωτερική αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA) που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Επιλέξτε μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Εμφανίζει τα φιλικά ονόματα των αρχών έκδοσης πιστοποιητικών και το πλήρως προσδιορισμένο όνομα τομέα (FQDN) του υπολογιστή που φιλοξενεί την εκάστοτε αρχή έκδοσης πιστοποιητικών. Επιλέξτε την αρχή έκδοσης πιστοποιητικών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων