Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις HTTP για να προσφέρετε στους επισκέπτες της τοποθεσίας Web σας καλύτερη εμπειρία χρήστη. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των υπηρεσιών IIS ώστε να επιστρέφουν προσαρμοσμένα μηνύματα σφάλματος κάθε φορά που προκύπτει ένα σφάλμα HTTP. Τα προσαρμοσμένα μηνύματα σφάλματος παρέχουν σχόλια με πιο φιλικό και ενημερωτικό τρόπο. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις υπηρεσίες IIS ώστε να εξυπηρετούν είτε ένα προεπιλεγμένο έγγραφο είτε μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα έγγραφα από το διακομιστή. Οι πελάτες που δεν προσδιορίζουν το όνομα ενός εγγράφου θα δουν την προεπιλεγμένη σελίδα ή μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες σελίδες, ανάλογα με τις ρυθμίσεις HTTP.

Σημειώσεις

 ΒήμαΑναφορά
Πλαίσιο ελέγχου

Ρυθμίστε τις παραμέτρους έτσι, ώστε οι υπηρεσίες IIS να επιστρέφουν προσαρμοσμένα ή διαγραμμένα σφάλματα όταν προκύπτει ένα σφάλμα HTTP και προσθέστε προσαρμοσμένες σελίδες σφάλματος για συγκεκριμένα σφάλματα HTTP.

Ρύθμιση παραμέτρων σελίδων σφαλμάτων (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Πλαίσιο ελέγχου

Ρυθμίστε μια λίστα με προεπιλεγμένα έγγραφα η οποία μπορεί να επιστραφεί σε υπολογιστές-πελάτες που δεν μπορούν να καθορίσουν ένα όνομα εγγράφου σε μια αίτηση και, ανάλογα με τις ανάγκες σας, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα για συγκεκριμένες τοποθεσίες, εφαρμογές ή καταλόγους.

Ρύθμιση παραμέτρων προεπιλεγμένων εγγράφων (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Πλαίσιο ελέγχου

Ρυθμίστε εάν η λίστα καταλόγων θα επιστρέφεται σε υπολογιστές-πελάτες που δεν καθορίζουν ένα όνομα εγγράφου σε μια αίτηση και, ανάλογα με τις ανάγκες σας, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα για συγκεκριμένες τοποθεσίες, εφαρμογές ή καταλόγους.

Configuring Directory Browsing (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Πλαίσιο ελέγχου

Ρυθμίστε τις παραμέτρους προσαρμοσμένων κεφαλίδων έτσι, ώστε να περιλαμβάνονται στην κεφαλίδα απάντησης HTTP του διακομιστή.

Ρύθμιση παραμέτρων των κεφαλίδων απόκρισης HTTP (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Πλαίσιο ελέγχου

Καθορίστε τους τύπους περιεχομένου που είναι δυνατό να εξυπηρετούνται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ή σε ένα πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ρυθμίζοντας τις παραμέτρους των τύπων γενικών επεκτάσεων ταχυδρομείου Internet (MIME) στο διακομιστή.

Ρύθμιση παραμέτρων τύπων MIME (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Πλαίσιο ελέγχου

Ρυθμίστε τις παραμέτρους ανακατεύθυνσης ώστε να γίνεται ανακατεύθυνση των προγραμμάτων-πελατών σε διαφορετικό κατάλογο από αυτόν που ζητήθηκε ή να γίνεται ανακατεύθυνσή τους σε διαφορετική διεύθυνση URL.

Ρύθμιση παραμέτρων ανακατεύθυνσης HTTP (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων