Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Αποδοχή χρήστη για να επιτρέψετε στους χρήστες που χρησιμοποιούν τη IIS Manager, στους χρήστες των Windows ή σε μέλη ομάδων των Windows να συνδέονται σε μια τοποθεσία ή εφαρμογή. Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τις παραμέτρους των δυνατοτήτων που έχουν ανατεθεί στις τοποθεσίες και τις εφαρμογές για τις οποίες τους έχετε εκχωρήσει δικαιώματα.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Windows

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν θέλετε να επιτρέπετε σε ένα χρήστη των Windows ή σε μέλη μιας ομάδας των Windows να συνδέονται στην τοποθεσία ή στην εφαρμογή. Όταν επιλέγετε αυτήν τη ρύθμιση, ο λογαριασμός των Windows πρέπει να έχει δημιουργηθεί ήδη στο διακομιστή Web ή στον τομέα με τον οποίο είναι συνδεδεμένος ο διακομιστής.

Διαχείριση IIS

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, όταν θέλετε να επιτρέπετε σε ένα χρήστη που χρησιμοποιεί τη IIS Manager να συνδέεται στην τοποθεσία ή στην εφαρμογή. Όταν ενεργοποιείτε αυτήν την επιλογή, ο λογαριασμός χρήστη για τη IIS Manager πρέπει να έχει δημιουργηθεί ήδη στο επίπεδο του διακομιστή στη IIS Manager.

Σημείωση

Αυτή η επιλογή ενεργοποιείται μόνο όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους της υπηρεσίας διαχείρισης, ώστε να δέχεται συνδέσεις τόσο από χρήστες των Windows όσο και από χρήστες που χρησιμοποιούν τη IIS Manager.

Επιλογή

Εάν επιλέξατε το στοιχείο Windows, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογή χρήστη ή ομάδας και αναζητήστε ένα χρήστη ή μια ομάδα των Windows.

Σημείωση

Για να συμπεριλάβετε ομάδες των Windows σε μια αναζήτηση, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή χρήστη ή ομάδας, κάντε κλικ στο στοιχείο Τύποι αντικειμένων επιλέξτε Ομάδες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Επιπλέον, εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε έναν τομέα και θέλετε να εκτελέσετε αναζήτηση για χρήστες ή ομάδες στον τομέα, κάντε κλικ στην επιλογή Θέσεις, επιλέξτε μια θέση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εάν ενεργοποιήσατε την επιλογή Διαχείριση IIS, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Χρήστες και να επιλέξετε έναν ή περισσότερους χρήστες για τη IIS Manager.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων