Met het dialoogvenster Gebruiker toestaan kunt u toestaan dat IIS-beheer-gebruikers, Windows-gebruikers of leden van Windows-groepen verbinding kunnen maken met een site of toepassing. Gebruikers kunnen gedelegeerde functies configureren in willekeurige sites en toepassingen waarvoor u ze machtiging verleent.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

Elementnaam Beschrijving

Windows

Selecteer deze optie als u wilt toestaan dat een Windows-gebruiker of leden van een Windows-groep verbinding kunnen maken met de site of toepassing. Als u dit selectievakje inschakelt, moet de Windows-account al zijn gemaakt op de webserver of in het domein waaraan de server is gekoppeld.

IIS-beheer

Selecteer deze optie als u wilt toestaan dat een IIS-beheer-gebruiker verbinding kan maken met de site of toepassing. Als u dit selectievakje inschakelt, moet de IIS-beheer-gebruikersaccount al zijn gemaakt op het serverniveau in IIS-beheer.

Opmerking

Deze optie is alleen ingeschakeld als u de managementservice zo hebt geconfigureerd dat verbindingen van zowel Windows-gebruikers als IIS-beheer-gebruikers worden geaccepteerd.

Selecteren

Als u het selectievakje Windows hebt ingeschakeld, klikt u op Selecteren om het dialoogvenster Gebruiker of groep selecteren te openen en te zoeken naar een Windows-gebruiker of -groep.

Opmerking

Als u Windows-groepen wilt opnemen in een zoekopdracht, klikt u in het dialoogvenster Gebruiker of groep selecteren op Objecttypen, selecteert u Groepen en klikt u vervolgens op OK. Als uw computer verbonden is met een domein en u wilt zoeken naar gebruikers of groepen in dat domein, klikt u op Locaties, selecteert u een locatie en klikt u vervolgens op OK.

Als u het selectievakje IIS-beheer hebt ingeschakeld, klikt u op Selecteren om het dialoogvenster Gebruikers te openen en een of meer IIS-beheer-gebruikers te selecteren.

Zie ook


Inhoudsopgave