In het FTP-dialoogvenster Weigerreeks toevoegen kunt u een URL-reeks toevoegen aan de lijst met URL-reeksen waarvoor de FTP-service geen toegang verleent.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

URL-reeks

Hiermee wordt de URL-reeks aangegeven waarvoor de FTP-service de toegang weigert.

Zie ook


Inhoudsopgave