In het dialoogvenster Verborgen segment toevoegen kunt u een URL-segment toevoegen aan de lijst met URL-segmenten waarvoor de FTP-service geen toegang verleent.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Verborgen segment

Hiermee wordt het URL-segment aangegeven waarvoor de FTP-service de toegang weigert.

Opmerking

De FTP-service toont geen verborgen segmenten in mappenlijsten.

Zie ook


Inhoudsopgave