Met de functiepagina ISAPI-filters kunt u een lijst met DLL-bestanden beheren waarmee de functionaliteit van IIS kan worden gewijzigd en verbeterd. Met een ISAPI-filter kan bijvoorbeeld worden bepaald welke bestanden worden toegewezen aan een URL, kan de reactie worden gewijzigd die door de server wordt verzonden of kunnen andere acties worden uitgevoerd voor het wijzigen van het gedrag van de server.

Opmerking

ISAPI-filters en -extensies worden vervangen door de nieuwe API van IIS-modules. Zie Native-Code HTTP Modules voor meer informatie over de API van IIS-modules.

U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen op de functiepagina te klikken of door een waarde te selecteren in de vervolgkeuzelijst Groeperen op om gelijksoortige items te groeperen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Naam

Hier wordt de naam van het ISAPI-filter weergegeven.

Uitvoerbaar bestand

Hier wordt het pad van het DLL-bestand van het ISAPI-filter weergegeven, bijvoorbeeld %SystemDrive%\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_filter.dll.

Type vermelding

Hier wordt weergegeven of het item lokaal of overgenomen is. Lokale items worden gelezen uit het huidige configuratiebestand, terwijl overgenomen items worden gelezen uit een bovenliggend configuratiebestand.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster ISAPI-filter toevoegen waarin u een ISAPI-filter kunt toevoegen.

Bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster ISAPI-filter bewerken waarin u het geselecteerde ISAPI-filter kunt bewerken.

Naam wijzigen

Hiermee schakelt u het veld Naam van het geselecteerde ISAPI-filter in zodat u de naam kunt wijzigen.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u het item dat in de lijst op de functiepagina is geselecteerd.

Opmerking

Als u een ISAPI-filter op serverniveau verwijdert, moet u de WWW-service (W3SVC) opnieuw starten om de wijzigingen van kracht te laten worden.

Overgenomen instellingen herstellen

Hiermee geeft u aan dat de functie waarmee instellingen van de bovenliggende configuratie worden overgenomen, wordt teruggezet. Lokale configuratie-instellingen, inclusief items uit de lijst, worden hierbij verwijderd. Deze actie is niet beschikbaar op serverniveau.

Geordende lijst weergeven

Hiermee wordt de lijst weergegeven in de volgorde van configuratie. Als u de indeling voor een geordende lijst selecteert, kunt u items alleen omhoog en omlaag verplaatsen in de lijst. Andere acties in het deelvenster Acties worden pas weergegeven als u de indeling voor een niet-geordende lijst selecteert.

Omhoog

Hiermee wordt het geselecteerde item omhoog verplaatst in de lijst. Deze actie is alleen beschikbaar wanneer u items bekijkt in een geordende lijst.

Opmerking

Als items in de lijst opnieuw worden geordend op een onderliggend niveau, neemt dit niveau geen instellingen meer over van het bovenliggende niveau (inclusief items die worden toegevoegd aan of verwijderd uit de lijst op het bovenliggende niveau) nadat de lijst opnieuw is geordend. Als u instellingen wilt overnemen van een bovenliggend niveau, moet u alle wijzigingen op het onderliggende niveau herstellen met behulp van de actie Overgenomen instellingen herstellen in het deelvenster Acties.

Omlaag

Hiermee wordt het geselecteerde item omlaag verplaatst in de lijst. Deze actie is alleen beschikbaar wanneer u items bekijkt in een geordende lijst.

Opmerking

Als items in de lijst opnieuw worden geordend op een onderliggend niveau, neemt dit niveau geen instellingen meer over van het bovenliggende niveau (inclusief items die worden toegevoegd aan of verwijderd uit de lijst op het bovenliggende niveau) nadat de lijst opnieuw is geordend. Als u instellingen wilt overnemen van een bovenliggend niveau, moet u alle wijzigingen op het onderliggende niveau herstellen met behulp van de actie Overgenomen instellingen herstellen in het deelvenster Acties.

Niet-geordende lijst weergeven

Hiermee wordt de lijst weergegeven in een niet-geordende indeling. Als u deze indeling selecteert, kunt u items in de lijst sorteren en groeperen en acties uit het deelvenster Acties uitvoeren.

Zie ook


Inhoudsopgave