Met de pagina Gebruikers van IIS-beheer kunt u gebruikersaccounts beheren die kunnen worden gemachtigd om verbinding te maken met sites of toepassingen op de webserver. IIS-beheer-referenties zijn specifiek voor IIS en worden niet herkend door Windows of door andere toepassingen op de server.

U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen op de functiepagina te klikken of door een waarde te selecteren in de vervolgkeuzelijst Groeperen op om gelijksoortige items te groeperen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

Elementnaam Beschrijving

Naam

Hier wordt de naam weergegeven die wordt gebruikt om verbinding te maken met sites of toepassingen in IIS-beheer.

Status

Hier wordt weergegeven of de gebruikersaccount is ingeschakeld of uitgeschakeld. Alleen ingeschakelde gebruikers kunnen met IIS-beheer verbinding maken met de sites en toepassingen waarvoor zij gemachtigd zijn.

Elementen in het deelvenster Acties

Elementnaam Beschrijving

Gebruiker toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Gebruiker toevoegen waarin u een IIS-beheer-gebruikersaccount kunt toevoegen.

Wachtwoord wijzigen

Hiermee opent u het dialoogvenster Wachtwoord wijzigen waarin u het wachtwoord van een IIS-beheer-gebruiker kunt wijzigen.

Inschakelen

Hiermee schakelt u de geselecteerde gebruiker in. Deze actie is alleen beschikbaar als een uitgeschakeld item is geselecteerd in de lijst op de functiepagina.

Uitschakelen

Hiermee schakelt u de geselecteerde gebruiker uit. Deze actie is alleen beschikbaar als een ingeschakeld item is geselecteerd in de lijst op de functiepagina.

Verwijderen

Hiermee wordt het geselecteerde item uit de lijst verwijderd. Hiermee worden alle machtigingen verwijderd die aan de geselecteerde gebruiker zijn verleend in sites en toepassingen.

Zie ook


Inhoudsopgave